Partners & Co's Website Privacy Policy

מדיניות פרטיות

חברת לואוספייס בע"מ ח.פ. 515710168 ("החברה", "אנו" או "אנחנו") עוסקת תחת השם המסחרי 'Partners&Co' בהשכרת משרדים ובאספקת שירותים שונים לעורכי דין, וכן ביצירה, בהפעלה ובהעמדת תשתית לפעילויות קהילתיות מקצועיות לעורכי דין ("פעילויות קהילה") כגון: מפגשים מקצועיים, פעילויות העשרה, אספקת מידע מקצועי וקהילתי באמצעות רשימות תפוצה בדוא"ל ובאמצעים נוספים, מפגשי היכרות, קישור בין חונכים לעורכי דין חדשים, עידוד סיוע ותרומה לזולת, הפניות ושיתוף במתן שירותים משפטיים ועוד. אנו פועלים באופן תמידי לעיבוי ולטיוב פעילות הקהילה ובהתאם הם עשויים להשתנות מעת לעת.

מטרת מדיניות פרטיות זו היא לתאר ולפרט את המטרות שלשמן החברה אוספת ומעבדת מידע אישי, למי ולאלו מטרות היא עשויה למסור המידע האישי וכן את זכויותיך בעניין.

———

האמור במדיניות פרטיות זו מתייחס לכל מידע אישי שמעובד על ידי החברה, או עבורה, בין שנמסר על ידך ובין שהוא נאסף בכל אמצעי שהוא, לרבות באמצעות אתר האינטרנט של החברה, דף נחיתה, פניה טלפונית, פניה בכתב וכיו"ב.

באשר למידע שנמסר לחברה על ידך: (1) מובהר שאינך חייב למסור מידע לפי חוק אולם ללא מסירתו יתכן שלא נוכל לספק לך שירותים במלואם או בחלקם, או מענה לפניות; (2) יש למסור מלא מידע ומדויק חל איסור על מסירת מידע שגוי או על התחזות לאחר ואין למסור מידע עודף שאינו נדרש או שלא התבקש; (3) אין למסור מידע אודות אחרים ללא הסכמתם המפורשת – הן למסירת המידע והן למדיניות פרטיות זו. במסירת מידע אודות אחרים אתה מאשר את הסכמתכם של אותם אחרים למסירת המידע לחברה ולמדיניות פרטיות זו.

———

נא קרא מדיניות פרטיות זו בעיון. נא גם הקפד לחזור ולקרוא אותה מעת לעת משום שהיא עשויה להשתנות, אנו נדאג לעדכן בכותרת המדיניות את מועד העדכון האחרון שנעשה בה. שימושך באתר ותקשורך עם החברה מעידים על הסכמתך לה.

אתה מוזמן לפנות אלינו בכל שאלה, הערה או הצעה בקשר עם מדיניות פרטיות זו, בדואר אלקטרוני לכתובת:  [email protected].

מדיניות זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, היא מיועדת לכלל המגדרים כאחד.

 1. איסוף ומסירה של מידע אישי
  גלישה באתר – גלישה באתר לכשעצמה אינה כרוכה במסירת מידע אישי ולמעט מידע הנאסף טכנית בשרתי אתרים על גולשים באתר (כגון כתובת I.P, נתוני שימוש באתר וכו') החברה אינה אוספת מידע אישי או עוקבת באופן מזוהה אחר הגלישה באתר.
  פניות לחברה – פניה לחברה כרוכה במסירת מידע אישי כגון שם ומשפחה, דואר אלקטרוני, טלפון ומידע נוסף בהתאם למהות הפניה.
  הצטרפות או השתתפות בפעילות קהילה – בעת הצטרפות או השתתפות בפעילויות קהילה אנו נבקש מכם למסור לנו, ככל שתהיו מעוניינים, את שמכם, את כתובת משרדכם, אמצעי קשר שלכם, דואר אלקטרוני ומידע נוסף, ככל שתהיו מעוניינים למסרו בהתאם לאופי הפעילות הרלוונטית כגון: תחומי עיסוקכם, נושאים שמעניינים אותכם, רצון לשמש כחונך לעורכי דין חדשים בתחומי עיסוק מסוימים וכו'.
  רכישת שירות מהחברה – רכישת שירותים מהחברה כרוכה במסירת מידע אישי לרבות אמצעי תשלום. כחלק מהשירותים שאנו מספקים ללקוחותינו אנו מצרפים אותם לפעילויות הקהילה שלנו (אלא אם הם מודיעים לנו שהם אינם מעוניינים בכך).
 2. החזקת מידע אישי
  מידע אישי שנמסר לנו או שנאסף על ידנו נאגר במערכות המידע של החברה. החברה נוקטת באמצעי הגנה סבירים (לוגיים, פיזיים ומנהליים) למניעת אבדן או שיבוש במידע ומגישה או שימוש לא מורשים במידע.
 3. שימוש במידע
  אנו משתמשים במידע אישי למטרות הבאות:
  • להשיב לפניות ולספק מידע אודות שירותים או פעילויות קהילה בהם התעניינתם*.
  • לספק מידע אודות מוצרים, שירותים ופעילויות הקהילה שלנו באמצעי קשר שונים (כולל בדואר אלקטרוני, במסרונים, בפקסימיליה ובהודעות קוליות אוטומטיות), לרבות מידע שיווקי כשמובהר שחלק מהמידע עשוי להוות 'דבר פרסומת'*.
  • לספק שירותים ללקוחותינו, כולל הודעות שירות והודעות תפעוליות.
  • כחלק מהשירותים שאנו מספקים ללקוחותינו אנו מצרפים אותם לפעילויות הקהילה שלנו (אלא אם הם מודיעים לנו שהם אינם מעוניינים בכך) בכלל זאת: מצרפים אותם לרשימות הדיוור שלנו.
  • לשלוח באמצעי קשר שונים כולל: דואר אלקטרוני, מסרונים, פקסימליה או הודעות קוליות אוטומטיות, מידע אודות שירותינו, כולל פעילויות קהילה וכולל מידע שהוא בגדר דבר פרסומת ברשימות תפוצה ובאמצעי קשר שונים*

   ———

   *זכותך לסרב לקבל דבר פרסומת בכל עת – אתה רשאי בכל עת להודיע לנו על סירובך לקבל מאיתנו הודעות שהן בגדר דבר פרסומת או הודעות בקשר עם פעילויות קהילה, באיזה מאמצעי הקשר שלהלן או בכל אמצעי נוסף עליו נודיע:
   בדואר אלקטרוני: [email protected]
   בדואר לכתובת: ארבעה 28, מגדל צפוני, קומה 34, תל אביב 6473925.
   בפקס: 03-5096001
   בטלפון: 03-5096000

   הבקשה תטופל בהקדם ובמידת האפשר בתוך שלושה ימי עבודה. במקרה של נסיבות מיוחדות עשויה תקופת הטיפול להתארך מעט. משך הטיפול בפניות לא ברורות, או חסרות פרטים עלול להיות ארוך יותר.

   ככל שאתה לקוח שלנו אין באפשרותך לסרב לקבל הודעות תפעוליות או הודעות שירות.

   ———

 4. שיתוף מידע עם צדדים שלישיים
  החברה לא משתפת מידע אישי ללא הסכמתך למעט במקרים הבאים:
   1. פעילויות קהילה (כגון פרסום רשימות מרצים, רשימות משתתפים).
   2. פרסום של לקוחותינו בדפים ייעודים באתר האינטרנט שלנו (אלא אם תבקשו מאיתנו שלא לפרסם).
   3. ציות להוראות החוק, התקנות, הרגולציה, הליך משפטי, צו או בקשה ממשלתית;
   4. לאכוף מדיניות פרטיות זו;
   5. הליכים משפטיים, או הליכים טרום הליכים משפטיים.
   6. לזהות, למנוע או לטפל במקרי רמאות, אבטחה או עניינים טכניים;
   7. לענות לבקשות תמיכה טכנית של המשתמשים;
   8. במסגרת ארגון מחדש, מכירת מניות או פעילות השקעה בחברה ובסמוך לקראת התקשרות לכל אחד מהצרכים האמורים.
   9. ככל שלדעת החברה מסירה עשויה לסייע למניעת נזק לך או לאחרים.
   10. לחברות אם, חברות בנות, חברות קשורות, לצרכי תפעול, טיוב פעילות או במסגרת מיזוג או ארגון מחדש של פעילות.
   11. ספקים של החברה לצורך אספקת שירותים לחברה בכפוף לכך שאותם צדדים שלישיים מחוייבים לשמירה על סודיות ולהשתמש במידע רק לצורך אספקת שירותים לחברה.
   12. ספקי שירותי תשלומים או אמצעי תשלום לצרכי תשלומים ובירורים בקשר עם תשלומים.
 5. באיזה אופן תוכל לצפות, לעדכן או למחוק את המידע האישי שנאסף אודותיך
  כל אדם זכאי לעיין, בעצמו או באמצעות בא כוחו (שהורשה בכתב) או אפוטרופסו, במידע אישי אודותיו המוחזק בידי החברה:
    1. לבקשתך בכתב, החברה תאפשר לך לעיין במידע אישי אודותיך המוחזק על ידה, כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה.
    2. הסדרי העיון יקבעו מעת לעת על ידי החברה, תוך שככל וניתן, העיון יתאפשר במשלוח מידע אלקטרוני או באמצעות קשר מרוחק.
    3. בכל מקרה, אם מכל סיבה שהיא (אתה או כל בן אדם אחר) מעוניין למחוק או לתקן מידע אישי, אנא צור עימנו קשר דרך טופס "צור קשר" באתר, ואנו נעשה מאמצים סבירים לשנות או למחוק כל מידע אישי בכפוף לדיני הגנת הפרטיות וכל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה. ככל שבקשה לעיון, לתיקון או למחיקה תסורב, תהיה רשאי לערער על כך לבית משפט השלום בהתאם לקבוע בתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון) (תשמ"א-1981))
    4. מידע קבוצתי ו/או מידע אנונימי שנאסף באמצעות החשבון שלך ו/או דרך השימוש שלך באתר עלול להישאר בשרתי החברה ללא הגבלת זמן.
 6. שינויים למדיניות הפרטיות
  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את תנאי מדיניות פרטיות זו, אנא בקר בעמוד זה מעת לעת. במקרה של כל שינוי מהותי, אנו ננקוט במאמצים סבירים לפרסם הודעה באתר בדבר השינוי או לחלופין נשלח לך דואר אלקטרוני באמצעות כתובת דואר האלקטרוני שסיפקת לנו. השינויים המהותיים הנ"ל יכנסו לתוקף שבע (7) ימים לאחר שההודעה פורסמה באתר או נשלחה בדואר האלקטרוני, המוקדם מביניהם. כל השינויים שאינם מהותיים שיחולו במדיניות פרטיות זו, יכנסו לתוקף ממועד שינוי האחרון של מדיניות הפרטיות והשימוש שלך באתר לאחר מועד השינוי האחרון של מדיניות הפרטיות מהווה את הסכמתך לשינויים ואת אישורך כי תפעל על פיהם. במקרה בו יידרשו שינויים במדיניות הפרטיות לצורך עמידה בהוראות החוק או כל דין אחר, השינויים יכנסו לתוקף באופן מיידי או במועד שנקבע בחוק, ללא כל הודעה מוקדמת. שינויים למדיניות פרטיות זו לא יחולו רטרואקטיבית.
 7. צור קשר
  דואר אלקטרוני: [email protected]
  טלפון: 03-5096000
  פקס: 03-5096001
  כתובת: ארבעה 28, מגדל צפוני, קומה 34, תל אביב 6473925.
 8. עוגיות ("Cookies")
  אתר החברה עשוי להשתמש ב"עוגיות" ואמצעי ניטור אחרים על מנת שנציג עבורך את השירות המותאם לך אישית. "עוגיות" הן קבצי טקסט הנוצרים ע"י הדפדפן איתו הנך נכנסת לאתר, לפי פקודה המתקבלת מהאתר. האתר משתמש ב'עוגיות" לצורך פעילותו השוטפת, ובכלל זה לצורך אימות פרטי המשתמש, התאמת האתר למשתמש, ניטור פעולותיך באתר ואיסוף מידע סטטיסטי. חלק מהעוגיות עלולות לאסוף עליך מידע אישי כמו כתובת IP שלך. ה"עוגיות" עשויות להישמר על מחשבך, בעוד חלק אחר יפקע עם סגירת הדפדפן בתום השימוש באתר. הנך יכולה להתאים את הגדרות הדפדפן לצורך השימוש ב"עוגיות" כך שיופסק השימוש או שתתקבל רשותך לפני קבלת ה"עוגיה". מודגש כי הפסקת השימוש ב"עוגיות" עלולה לפגוע ביכולתך ליהנות מהשירותים המופיעים באתר.