הרצאה

שיפור ביצועים, תמחיר ושכר טרחה בכלל, ועל רקע משבר הקורונה בפרט

24.10.2021

17:00

ההרצאה תעסוק במדידה כלכלית של משרד עורכי דין ומשם לסוגיות של תמחיר, שכר טרחה, שיפור ביצועי המשרד וכדומה. במסגרת ההרצאה תובא גם סקירה כללית של סקטור עורכי הדין בהקשרים כלכליים, כגון ביצועי הכנסות ורווחים של משרדים, משיכות שותפים וכיו"ב. עוד תוצג השפעתו של משבר הקורונה על סקטור עורכי הדין בהקשרים כלכליים וככלל. ההרצאה תתקיים בקומה 34. יש להירשם פה או במייל hila@partnersco.me.

להרשמה לאירוע