סוכות

חול המועד סוכות

1.10.2022

:

1-5.10 הקבלות יאוישו עד 16:00