שמחת תורה

שמחת תורה

26.09.2021

:

26.9-27.9: הקבלות לא יאוישו